Olie, Filter mm

Imagefoto Betriebsstoffe.jpg

Driftsvæsker

Selv den bedste motor kan kun yde sit bedste med driftsvæsker og additiver, der er udviklet til maksimal ydelse. Også her er Deutz det rigtige valg. Uanset om vi snakker smøremidler, kølesystemrens eller additiver, giver Deutz driftsvæsker fordele fra vores specialisters mangeårige erfaring og ekspertviden. Når motor og driftsvæsker passer sammen, kører systemet perfekt. Det sikrere samtidig at motoren kører indenfor normerne og ikke med forhøjet miljømæssig belastning.

 

 

Deutz-smøremidler

kanister1-fass1.jpg

Ved testen af Deutz-motorer benyttes naturligvis originale Deutz-smøremidler. Bedre garanti findes ikke for smøremidlernes egnethed til Deutz-motorer. Hvis I nogensinde skulle få brug for at anmelde en skade under garantien, står I meget stærkere, hvis der er benyttet originale Deutz-smøremidler og -reservedele. Det er derfor, vi anbefaler Deutz-smøremidler til alle Deutz-motorer.

Deutz' sortiment af olieprodukter opfylder samtlige specifikationer og er altid det optimale valg for maksimal driftssikkerhed uanset konkret anvendelse.

 • Viskositeter til alle tænkelige klimaforhold
 • DQC-kvalitetsklasser til alle tænkelige anvendelser og belastninger
 • Findes til både åbne og lukkede krumtapudluftninger
 • Smøremidler til motorer med udstødningsefterbehandlingssystemer

Jeres fordele:

 • Høj grad af beskyttelse mod slitage og korrosion selv ved brug af dieselolie med højt svovlindhold
 • Garanteret beskyttelse mod aflejringer, slam og fastbrænding
 • Fremragende termisk stabilitet takket være brug af højtkogende basisolier
 • Stærkt mindsket smøremiddel- og brændstofforbrug
 • Forbedrede kuldeegenskaber og hurtig fordeling i motoren
 • Beskytter de sarte komponenter i udstødningsefterbehandlingssystemer som f.eks. dieselpartikelfilter og SCR-katalysator
 • Smøremidlets skifteintervaller kan forlænges og optimeres ved brug af Deutz Oil Diagnosis System

Bulletiner:

Deutz-kølemidler

coolant1.jpg

Alle væskekølede motorer har brug for et effektivt kølemiddel af hensyn til lange intervaller med problemfri drift. Hvis den benyttede kølesystemrens ikke opfylder kølesystemets krav, øges risikoen for lækager i kølesystemet som følge af korrosion og mørning af pakningsmaterialer samt grubetæring i aluminiumdele og fnugdannelse, der tilstopper kølemiddelkanalerne. Det medfører overophedning af motoren med alvorlige skader til følge.

Original kølesystemrens

 • Udviklet specifikt så det er skånede overfor samtlige materialer i en Deutz-motor
 • Yder pålidelig beskyttelse af alle motorer mod korrosion, grubetæring og frysning
 • Næsten vedligeholdelsesfri
 • Skal først skiftes igen efter to år
 • Indeholder hverken nitritter eller aminer
 • En gevinst for både miljø og arbejdsmiljø

Bulletiner:

Brændstofadditiver

additive1.jpg

Original Deutz Clean-Diesel InSyPro er udviklet med henblik på at håndtere biodiesel i mineralsk dieselolie. Clean-Diesel InSyPro er et dobbeltvirkende 2-i-1-additiv:

Rensende brændstofstabilisator

 • Forlænger lagertiden (holdbarheden) for dieselolien og forebygger udfældning af biologiske materialer
 • Mindsker risikoen for tilsmudsning snavsede og tilstopning af filtre
 • Garanterer sikker start af motorer efter længere tids stilstand

Rensende funktion

 • Opløser aflejringer i indsprøjtningssystemet
 • Forebygger sodning som følge af aflejringer i brændstofsystemet med deraf følgende risiko for forringet motorydelse og øget brændstofforbrug.
 • Anbefales specielt til brug i højtryksindsprøjtningssystemer.
 • Deutz udenpå, Deutz indeni.

Bulletiner:

DEUTZ StartBoost

Produktbild_StartBoost_small.jpg

DEUTZ StartBoost er et højt ydende brændstofadditiv, der sikrer motorens startkapacitet efter langvarig stilstand og forbedrer brændstoflagringsstabiliteten markant. StartBoost indeholder kemiske stabilisatorer, der forbedrer brændstoffets lagringskapacitet, mens Cetanforbedringsadditiver, bruges til at forbedre motorens startevne.

Produktegenskaber

• Øger startpålideligheden ved at forbedre antændelsesevnen.

• Øger brændstofopbevaring ved at forbedre termisk stabilitet og kemisk holdbarhed

• Beskytter tank, brændstofledninger og filtre mod biologisk forurening

Ansøgninger

• Til standby- og nødmotorer

• Opgradering af lavere brændstofkvaliteter

Brug

Dosering: 1: 1000 liter

Opbevaring: må ikke fryses eller opbevares ved temperaturer over 40 ° C, opbevares tørt. Skal være lukket tæt.

Bemærk: Produktet erstatter ikke et meget effektivt biocid til behandling af forurenet dieselolie.

DEUTZ FlowBoost

Produktbild_FlowBoost_small.jpg

DEUTZ FlowBoost er et stærkt brændstofadditiv, der sænker dieselens anvendelige temperatur med op til ti grader. FlowBoost forhindrer dannelsen af store paraffinkrystaller og tilstopning af brændstofslanger og filtre.

Produktegenskaber

 • Tillader længere brug af sommer- og overgangsdiesel
 • Sikrer ydeevne ved at forbedre koldstarts mulighed
 • Forhindrer tilstopning af brændstofslanger og filtre

Anvendelse

 • Brug af sommer- og overgangsdiesel ved lave temperaturer
 • For at forbedre brændstofkvaliteten, der er mindre modstandsdygtig over for frost

Brug

Dosering: 1: 1000 liter. Brændstoffets biodieselindhold må ikke overstige 20%.

Opbevaring: Opbevares tørt. Undgå høje temperaturer. Luk låget tæt til.

Bemærk: Produktet erstatter ikke vinterdiesel