Företaget

Diesel Motor Nordic är ett oberoende privatägt distributionsföretag med sina rötter i Deutz och grundat i Sverige 1956 samt i Danmark 1965. Med vår kunniga personal servar vi allt från OEM-kunder till slutkunder både för nyförsäljning och eftermarknad. För nya maskiner och installationer jobbar våra tekniker i nära samarbete med kunden för en optimal anpassning av nya motorserier med de senaste emissionsnivåerna för en renare och bättre miljö. I våra verkstäder och direkt på fältet löser vi våra kunders behov av förebyggande service och akuthjälp med specialistutbildade servicetekniker. Med lokal lagerhållning och väl utvecklad logistik tillhandahåller vi reservdelar med kort varsel för att minska kundernas stilleståndstid.

I ett mycket nära samarbete med våra världsledande leverantörer tillhandahåller vi dessa kompletta diesel-och gasmotorlösningar med tillhörande originalreservdelar, tillbehör och service som uppfyller våra kunders högt ställda krav och förväntningar.

Vi utvecklar kontinuerligt våra processer och strävar mot en ständig förbättring av produkter och tjänster.