Gen Sets

genset.jpg

Motorer med konstantvarvtal för stationär installation som uppfyller de senaste emissionskraven på området.