Gasmotorer

TCG Series_1.jpg

MWM gasmotorer kan drivas med olika typer av gas så som naturgas, skiffergas, gruvgas, biogas, deponigas, rötgas och syntesgas.

Motorerna är konstruerade för maximal elektrisk och termisk verkningsgrad, låga drifts- och underhållskostnader och hög driftsäkerhet.