Vätskor, filter mm

Vätskor

Även den allra bästa motorn kan bara fungera optimalt om de vätskor och tillsatser man använder också uppfyller de högsta kraven. Även här kan du lita på DEUTZ. Genom att använda DEUTZ-vätskor kan du dra nytta av företagets mångåriga erfarenhet och expertkunskaper, oavsett om det handlar om oljor, kylvätskor eller tillsatser. Motorn och vätskorna harmonierar i ett perfekt system.

 

DEUTZ-Olja

kanister1-fass1.jpg

Äkta DEUTZ-motoroljor används på testbänkarna vid utveckling av DEUTZ-motorer. Det är det bästa beviset på att oljorna är perfekt anpassade för Deutz-motorer och garanterar användaren maximal driftsäkerhet. Användning av äkta DEUTZ-oljor är en stor fördel vid garantianspråk. Det är därför vi rekommenderar att du enbart använder dig av DEUTZ-oljor för alla DEUTZ-motorer.

DEUTZ sortiment av oljeprodukter överträffar alla normer och är alltid det optimala valet för att uppnå maximal driftssäkerhet i alla tillämpningar.

 • Brett urval av viskositeter för alla klimatförhållanden
 • DQC-kvalitetsklasser för alla tänkbara motortillämpningar och belastningar
 • öppen och stängd vevhusventilation
 • Smörjolja för motorer med avgasefterbehandlingssystem

Fördelar:

 • Hög skyddsnivå mot slitage och korrosion, även vid användning av dieselbränslen med hög svavelhalt
 • Garanterat skydd mot avlagringar, slam och dylikt
 • Enastående termisk stabilitet tack vare basoljor med låg flyktighet
 • Extremt låg olje- och bränsleförbrukning
 • Minskat kallslitage och snabb inträngning i motorn
 • Skyddar de känsliga avgasefterbehandlingskomponenterna, t.ex. dieselpartikelfilter och SCR-katalysatorer
 • Oljans livslängd kan förlängas och optimeras med hjälp av DEUTZ oljediagnossystem

Produktinformation:

DEUTZ kylmedel

coolant1.jpg

Alla vätskekylda motorer behöver en effektiv kylmedelstillsats för att garantera att motorn fungerar tillförlitligt på lång sikt. Olämpliga tillsatser i kylsystemet leder ofta till läckage i kylsystemet på grund av korrosion och inkompabilitet med tätningsmaterial. Dessutom kan de orsaka punktkorrosion i aluminiumkomponenter och flockbildning som täpper till kylvätskekanalerna. Dessa defekter kan leda till att motorn överhettas och resultera i allvarliga skador.

Originaltillsats för kylsystem

 • Är perfekt anpassat för alla material i en DEUTZ-motor
 • Ger tillförlitligt skydd mot korrosion, punktfrätning och frysning för alla motorer
 • Låga underhållskrav
 • Behöver bara bytas vartannat år
 • Innehåller inte nitrit eller aminer
 • Bidrar till att skydda din hälsa och miljön

Produktinformation:

Bränsletillsatser

additive1.jpg

Vår nya bränsletillsats, Original DEUTZ Clean-Diesel InSyPro, har utvecklats för att hantera problemet med spår av biodiesel i dieselbränsle. Clean-Diesel InSyPro är en dubbelverkande 2-i-1-tillsats:

Stabiliserar och håller bränslet rent

 • Förlänger lagringstiden för dieselbränslen och förebygger avlagringar
 • Minskar risken för förorening och igensättning av filter
 • Garanterar att motorn startar tillförlitligt efter längre stillestånd

Rengörande verkan

 • Löser upp avlagringar i insprutningskomponenterna
 • Förebygger svart rök orsakad av bränsleavlagringar, försämrade motorprestanda och ökad bränsleförbrukning
 • Rekommenderas särskilt för insprutningssystem med högt tryck
 • När det står DEUTZ på utsidan är det även DEUTZ på insidan.

Produktinformation: